Kryptingai eksporto rinkų plėtrai – ES parama

     Lyderiauti tarp Lietuvos ir užsienio šalių maisto pramonės technologijų kūrėjų bei įrangos gamintojų – vienas iš svarbiausių UAB „Efis“ siekių. Klaipėdos rajone įsikūrusios bendrovės veiklos spektras gana platus. Įmonė teikia maisto pramonės gamybinių objektų technologinio planavimo bei projektavimo paslaugas, atlieka veikiančių maisto pramonės įmonių rekonstrukciją, modernizavimą bei gamybinių procesų optimizavimą, tiekia įrangą ir atsargines detales, montuoja įrangą ir ją gamina pagal specialius klientų užsakymus, atlieka garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. Jau beveik du dešimtmečius sėkmingai veiklą vykdanti bendrovė pastaruosius keletą metų aktyviai plečia savo pardavimus užsienio rinkose, aktyviai dalyvauja specializuotose tarptautinėse užsienio šalyse rengiamose parodose.
     „Norėdami ne tik koja kojon žengti su kitomis Lietuvoje ir užsienyje maisto pramonės technologijų ir gamybos srityje dirbančiomis įmonėmis, bet ir būti bent žingsniu priekyje, privalome nuolat tobulėti, sekti šiame sektoriuje atsirandančias naujoves, besikeičiančius verslo įmonių poreikius naujoms technologijoms, domėtis mokslo pasiekimais bei jų pritaikymu praktikoje. Todėl dalyvauti tarptautinėse specializuotose parodose, betarpiškai bendrauti su maisto perdirbėjais ir gamintojais, giminingą veiklą vykdančių įmonių atstovais yra gyvybiškai svarbu, - tikslus, kurių siekiama dalyvaujant tarptautinėse parodose vardija UAB „EFIS“ direktorius Gintaras Lukošius. – Surinktos informacijos pagrindu kurdami, gamindami ir tobulindami automatizuotą mėsos perdirbimo įrangą, užsitikriname jau vystomų verslo santykių pastovumą ir ilgametį tęstinumą. Parodose pristatydami naujausią savo gaminamą įrangą bei teikiamas paslaugas atrandame naujų verslo partnerių. Bendradarbiavimo susitarimai, užsimezgantys tarptautinėse specializuotose parodose užtikrina įmonės verslo, o tuo pačiu ir eksporto plėtrą. Įmonės parengtam investiciniam eksporto rinkų plėtros projektui skyrus ES paramą, atsirado galimybė efektyviau ir optimaliau planuoti parodoms skiriamas įmonės lėšas mažiausiai metams ar dvejiems į priekį.“
     Projektui „UAB "EFIS" eksporto rinkų plėtra“ įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta parama – 18 310,18 Eur, 12 206,79 Eur investavo pati įmonė. Bendra projekto išlaidų suma – 30 516,97 Eur.
     Per vienerius metus buvo sudalyvauta ir įmonės gaminiai pristatyti trijose tarptautinėse užsienio parodose, kuriose apsilanko daugiausia maisto pramonės verslo atstovų, šios srities įrangos pardavėjų, – Latvijoje, Ukrainoje, Rusijoje. Nuoseklus sėkmingas dalyvavimas specializuotose tarptautinėse parodose sudarė sąlygas tikslingai reprezentuoti įmonę bei pritraukti potencialius užsakovus ir partnerius. Parodų metu užmegzti ryšiai su užsienio šalių įmonėmis bei plėtojami bendri strateginiai verslo planai padeda vis labiau įsitvirtinti esamose bei naujose eksporto rinkose, tuo užsitikrinant stabilų pardavimų augimą. Augant eksporto apyvartai, auga ir įmonės darbo našumas bei sukuriama pridėtinė vertė, bendrovė turi galimybę gautas pajamas reinvestuoti į naujų rinkų paiešką, vykdyti nepertraukiamą įmonės veiklos plėtrą bei tuo prisidėti prie ekonominių bei socialinių šalies rodiklių gerinimo.